Privacy verklaring

 


 

  1. Frank Traint. Je leest op dit moment de privacy verklaring van Frank Traint.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens worden opgeslagen. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Frank Traint.
Postbus 125
2000 AC Haarlem

Frank Traint is een organisatie die trainingen en coaching geeft op het gebied van Productiviteit en Stress Management. Frank Traint richt zich op MKB organisaties: leidinggevenden en professionals die aan de slag willen met hun productiviteit. Hierbij kun je denken aan training en coaching, maar ook aan ondersteuning bij de uitrol van de technieken binnen een organisatie.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Frank Traint verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van je gegevens door Frank Traint, neem dan gerust contact op!

Info@franktraint.nl

  1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Frank Traint. Deze worden hieronder toegelicht.

* Het versturen van nieuwsbrieven. Frank Traint stuurt via e-mail en de post nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Franktraint.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

* Contactformulier. Je gegevens zullen worden verzameld als je contact opneemt met Frank Traint via de website. In dit contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van je vraag.

* Analytics. De website van Frank Traint verzamelt je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om je in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

  1. Ontvangers
    De gegevens die Frank Traint ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

* Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

* Antagonist. De e-mail van Frank Traint wordt gehost bij Antagonis.nl. Als je contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Antagonist.nl.

De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Antagonist.nl. Gegevens die je achterlaat op de website van Frank Traint zijn op de servers van Antagonist.nl opgeslagen.

* MoneyMonk. De facturen van Frank Traint worden gemaakt en verzonden vanuit MoneyMonk.nl

* Pipedrive. Frank Traint gebruikt Pipedrive.com als CRM pakket.

 

  1. Opslag periode

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door Frank Traint, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

* Het versturen van nieuwsbrieven. Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@franktraint.nl

* Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Frank Traint via mail, dan worden de gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

* Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

*MoneyMonk. Na het versturen van een factuur blijven je gegevens voor 7 jaar (Belasting) bewaard in MoneyMonk.

* Pipedrive. Op het moment dat je contact met Frank Traint opneemt voor een offerte behandel ik je aanvraag via Pipedrive. Je gegevens blijven hierin maximaal 5 jaar bewaard.

  1. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Frank Traint of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Frank Traint behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Frank Traint dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Frank Traint te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Info@franktraint.nl | 023 – 526 94 48

  1. Jouw rechten

Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Frank Traint vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@franktraint.nl of telefonisch contact op te nemen met Frank Traint. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

* Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Frank Traint. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

* Recht op overdracht. Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Frank Traint opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Frank Traint al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

* Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Frank Traint vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

* Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Frank Traint niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

* Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil je niet dat Frank Traint jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

* Het gebruik maken van deze rechten kan via info@franktraint.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Je kunt hiervoor gebruik maken van de officiële KopieID app van het Ministerie van Economische Zaken. Ons streven is om binnen een week te reageren.

  1. Plichten

Frank Traint verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Frank Traint via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Frank Traint de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Frank Traint met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Frank Traint behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Frank Traint dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Frank Traint te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Frank Traint.
023 – 5269448

Info@franktraint.nl
Postbus 125
2000 AC Haarlem